FOLKSAM: Olycksfallförsäkring vid olycka i samband med program hos Aktiva Seniorer.

Medborgarskolan; Föreningens medlemmar erbjuds 10 % rabatt på kulturprogram som föreläsningar, seminarier och studiebesök.