Umeälven januari 2017. Foto Dag Magnusson
Umeälven januari 2017. Foto Dag Magnusson


Aktiva Seniorer i Umeå har sedan omkring år 2008 haft en egen hemsida. Den har under åren inte ändrats så mycket i utseende men den har hela tiden hållits aktuell med program, referat och foton.

Sedan december 2016 har vi arbetat med att förnya vår hemsida. Förbundet Aktiva Seniorer erbjuder alla föreningar att ansluta sig till deras centralt utformade sida och vår styrelse har beslutat att antaga anbudet.

Med stor hjälp av förbundets webmaster Kaj Svartström är vi nu redo att öppna den nya hemsidan. Vi hoppas att den skall vara till god information om våra program, och att ni genom våra referat och foton från tidgare programpunkter skall minnas trevliga och intressanta program ni varit med om.

Umeå 28 januari 2017 Dag Magnusson